send link to app

Blich App app for iPhone and iPad


4.6 ( 3776 ratings )
Education
Developer: BLICH HIGH-SCHOOL
Free
Current version: 2.0, last update: 4 hours ago
First release : 27 May 2015
App size: 25.22 Mb

האפליקציה של בית הספר ע״ש בליך בעיר רמת גן.
בעזרת האפליקציה תכלו להתעדכן בכל הנתונים החשובים והעדכניים הנוגעים לענייני בית הספר.
באפליקציה תכלו למצוא מערכת שעות, לוח מבחנים (בקרוב), הודעות מנהלי השכבה, הודעות מהמנהלה, הודעות המסע לפולין, ניווט מהיר לבית הספר בעזרת האפליקציות Moovit, Waze ועוד צפויים להתעדכן...

בבקשה, הפיצו כמה שרק אפשר את הבשורה על האפליקציה החדשה!
נשמח להצעות ולתגובותיכם ב-Reviews.