send link to app

Blich App


4.6 ( 3776 ratings )
Bildung
Entwickler BLICH HIGH-SCHOOL
Frei

האפליקציה של בית הספר ע״ש בליך בעיר רמת גן.
בעזרת האפליקציה תכלו להתעדכן בכל הנתונים החשובים והעדכניים הנוגעים לענייני בית הספר.

באפליקציה תוכלו למצוא מערכת שעות, לוח מבחנים, הודעות ממנהלי השכבה ומהמנהלה (בקרוב), התראות על שינויי מערכת (בקרוב), ניווט מהיר לבית הספר בעזרת Waze ו-Moovit, ועוד...

נשמח להצעות ולתגובותיכם ב-Reviews :)